Sestava pro připojení ke stávaj. ohřevu

Schéma pro připojení ke stávaj. ohřevu

K původnímu ohřevu vody se připojí dodatečná sběrná nádoba vody či výměník (má-li ohřívač dostatečnou kapacitu).

Schéma pro připojení ke stávaj. ohřevu

Studená voda v tomto systému je ohřívaná slunečními kolektory a dále je pak vedena k dohřívání kotlem.

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Energetické ploty