Absorbér

Kvalitní absorbér charakterizují 2 vlastnosti:

Součinitel absorbce ultrafialového záření

První je součinitel absorbce ultrafialového záření, od kterého požadujeme co nejvyšší hodnotu, pokud možno co nejblíže hodnotě 1.

V praxi se setkáváme s kolektory se součinitelem 0,9 až 0,95.

Součinitel emisí záření

Druhým parametrem je součinitel emisí záření, který by měl být naopak co nejblíže 0 (v praxi se pohybuje kolem 0,1).

Kvalitní povrch absorbéru pohlcuje maximum záření, minimální hodnoty odráží a omezením emise záření se zvýší jeho účinnost až na 50%.

Absorbér fa TiNOX

Absorbér TiNOX

Sluneční kolektory fa Solver jsou postavené na základě sol-titanového absoru fa TiNOX - špičkového výrobku v oblasti solárního ohřevu.

Použitím absorbéru byl dosažen stupeň absorbce až 95%, účinnost tak byla v ø zvýšena o 10%, v přechodných obdobích a v zimě až o 16%.

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Energetické ploty