Sluneční kolektor plochý

Nejpoužívanější je plochý kapalinový kolektor, na trhu jsou různé konstrukce s rozdílným využitím.

plochý konektor schéma

Kolektor je tvořen monoblokem z nosné hliníkové či slitinové konstrukce, rámu a těsnění. Kovové části mají tmavý povrch z hlediska estetického a k zamezení tepelných ztrát.

plochý konektor

Izolaci kolektoru tvoří deska umístěná ve spodní části nad plechovým dnem. Je to nejčastěji minerální vlna, polyuretan (materiály odolávající vysoké pracovní teplotě kolektoru). Při výběru je třeba věnovat pozornost tloušťce vrstvy.

V kvalitních kolektorech je tato vrstva vysoká 50 - 60 mm.

Další izolace se nachází v pruhu kolem nosného rámu.

Na tepelné izolaci je posazena soustava měděných trubek, kterými proudí ohřívaná tekutina. K trubičkám je upevněna deska absorbéru z mědi, mosazi nebo hliníku pokrytá hmotou s velmi vysokým absorpčním součinitelem.

Měď zaručuje dobré využití tepelné energie z důvodu rovnoměrného vedení tepla a vysokou účinnost kolektoru.

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Energetické ploty