Sluneční vakuový trubicový kolektor

Vakuový trubicový kolektor se konstrukčně liší od plochého kapalinového.

vakuový konektor - konstrukce

Jeho princip spočívá v systému skleněných trubic, uvnitř se nachází tenký absorbér s kovovou trubicí, v které je další trubička. V ní proudí kapalina, dole se vlévá do vnější trubice a ohřívá se od absorbéru.

Tento typ kolektoru je účinnější než plochý zejména v období slabého slunečního záření.

vakuový trubucový konektor

Vakuové trubice jsou nejdůležitější součástí kolektorů a mají přímý vliv na efektivitu získávání tepla. Základní typy trubic:

Dvojité skleněné vakuové trubice

Nejpoužívanější trubice pro nízké pořizovací náklady, vysokou účinnost a bezporuchovost. Základem jsou 2 borokřemičité skleněné trubice - vnější, která je ve styku se vzduchem, je prostupná pro sluneční záření a vnitřní je pokrytá vrstvou absorbéru. Jejich konce jsou zataveny a z prostoru mezi stěnami je odčerpán vzduch.

Dvojité skleněné vakuové trubice čiré

Obě trubice jsou čiré a absorbérem je destička spojená s vnitřní trubicí, která nese trubičky s ohřívaným médiem. Výhodou je možnost natáčení absorbéru přímo směrem ke slunci.

Heat-pipe – spec. typ vakuového kolektoru

Vakuová trubka (ø 8 mm) je naplněna freonem, který kondenzuje v horní části a předává teplo v kondenzátoru chladící kapaliny (trubka, d 50 mm, ø 12 mm). "Tepelná trubička" (d 1500 - 1800 mm) je hermeticky uzavřená ve dvoj. vakuové trubici, stejné jako v klasickém vakuovém kolektoru. Proces v systému je izochorický a teplota i tlak v kondenzátoru jsou poměrně vysoké.

vakuový konektor - HEAT-PIPE

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Energetické ploty