Montáž solárního systému

Montáž na ploché střeše

Montážní konstrukce umožňují stabilní a bezpečné sestavení kolektorů při správném výběru profilů, spojovacích prvků, nosníků a háků také na střechách s libovolně malým sklonem a krytinou.

montáž na ploché střeše

Použitím montážní konstrukce pro vodorovné plochy lze kolektory osadit na plochou střechu se sklonem do 10°, terasu nebo na zahradu na připravené základy.

montáž na ploché střeše

Montáž na šikmé střeše

Montáž pod štítem střechy je nejrozšířenější a nejbezpečnější. Kolektory pod štítem jsou od střešní krytiny vzdáleny několik cm (pro stékání vody ze střech a zabránění hromadění sněhu v zimě). Používají se montážní konstrukce:

  • šroubované, nebo nýtované hliníkové profily
  • speciální nerezové profily
  • uzavřené ocelové profily s antikoroz. nátěry
  • pozinkované ocelové konstrukce
montáž na šikmé střeše

Druh střešní krytiny u instalace

Nejméně problematický je trapézový plech, nejvíce plechová tašková krytina. U montáže na lepenkové krytiny je nutné zvětšit vzdálenost kolektorů od střechy na 8 – 10 cm. Potřebná vzdálenost se dimenzuje v závislosti na sklonu střechy. Při montáži kolektorů na mansardové střeše či na téměř svislých částech střechy není nutné brát ohled na větší vzdálenost od krytiny. Postačí, když v rozích osadíme distanční podložky a na ně položíme konstrukci kolektoru.

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Energetické ploty