Solární systémy - složení

Solární systém musí být pružný a individuální dle potřeb klienta. Příkladová řešení systému SOLVER jsou navržena vždy pro maximální snížení nákladů na ohřev teplé vody a na vytápění.

Solární systém SOLVER je možno upevnit na plochou nebo šikmou střechu. Ideální sklon pro osazení kolektorů je 45° směrem na jižní stranu. Mírné odchylky neznamenají velké ztráty, při větších odchylkách kolem 30° je však nutné přidat další kolektor.

Absorbér TiNOX - špičkový výrobek

Sluneční kolektory fa Solver jsou postavené na základě sol-titanového absorbéru fa TiNOX - špičkového výrobku v oblasti solárního ohřevu s vynikajícím stupněm absorbce až 95%.

výběr realizací »

Solární systém Osoby Nádrž Kolektor *TUV *ÚT *FV
Poznámka: *TUV - teplá užitková voda; *ÚT - ústřední topení; *FV - fotovoltaické panely
AQUA DUO 4 m² 3 - 4 200 l 2 × 2 m² ο ο
AQUA TRIO 6 m² 5 - 6 300 l 3 × 2 m² ο ο
AQUA QUINTO 10 m² <10 500 l 5 × 2 m² ο ο
AQUA OTTAVIO 16 m² Solární systémy - halová prostranství 800 l 8 × 2 m² ο ο
AQUA DECIMO 20 m² Solární systémy - halová prostranství 1000 l 10 × 2 m² ο ο
AQUA DUO 5 m² 5 - 6 300 l 2 × 2,5 m² ο ο
AQUA TRIO 7,5 m² <10 500 l 3 × 2,5 m² ο ο
AQUA FOTO DUO 4 m² 3 - 4 200 l 2 × 2 m² ο
AQUA FOTO TRIO 6 m² 5 - 6 300 l 3 × 2 m² ο
AQUA HEAT QUINTO 10 m² 3 - 4 150 l ↔ 500 l 5 × 2 m² ο
AQUA HEAT OTTAVIO 16 m² 5 - 6 200 l ↔ 750 l 8 × 2 m² ο
AQUA HEAT TRIO 7,5 m² 3 - 4 150 l ↔ 500 l 3 × 2,5 m² ο

Sestavy AQUA DUO

Jsou určeny pro ohřev teplé užitkové vody. Sestavu tvoří:

 • ploché kolektory o povrchu 2 nebo 2,5m²
 • sběrná dvouspirálová nádoba
 • solární skupina s regulátorem - ke koordinaci sestavy
 • solární sběrná nádoba - k ochraně instalace před náhlým kolísáním tlaku
 • mrazuvzdorná tekutina pro solární okruh na bázi neškodlivého propylenového glykolu
 • kompletní sestava spojek k montáži systému

Sestavy AQUA HEAT

Jsou určeny pro ohřev teplé užitkové vody a k podpoře ohřevu pro teplovodní nízkoteplotní vytápění. Sestavu tvoří:

 • ploché kolektory o povrchu 2 nebo 2,5m²
 • speciální kombinovaná nádoba
 • solární skupina s regulátorem
 • solární sběrná nádoba
 • mrazuvzdorná tekutina pro solární okruh
 • kompletní sestava spojek k montáži systému

Sestavy AQUA FOTO

Jsou určeny pro ohřev teplé užitkové vody. Sestavu tvoří:

 • ploché kolektory o povrchu 2 nebo 2,5m²
 • sběrná dvouspirálová nádoba
 • fotovoltaický panel
Solární sestava AQUA FOTO DUO

Solární sestava AQUA FOTO je plně nezávislá, není nutné zapojovat ji do elektrické sítě.

Přímo v solárním systému vzniká stejnosměrný proud, který produkují samotné solární články a jeho velikost reguluje množstvím slunečního záření.

 

Solární systémy menu

Doporučujeme také

Tepelná čerpadla