Kotel Eko Plus univerzální

Eko Plus univerzální je úsporný a komfortní kotel, který má navíc vedle retortového hořáku ještě roštový pro fungování kotle v mimořádných situacích (delší výpadek proudu, porucha retort. hořáku nebo šnekového podavače). Kompaktní konstrukce umožňuje instalaci kotle v menších kotelnách. Je určen pro topení v rodin. domech, malých firmách a budovách občanského vybavení s plochou do 600 m² a celoroční ohřev TUV.

Kotel Eko Plus univerzální

Je vyroben z kotlového plechu tl. 6 mm a vněj. plech. pláště tl. 4-5 mm a trubek o tl. 4 mm. Skládá se z desk. výměníku a komory s roštovým a se samočisticím retortovým hořákem. Přístup k hořákům je možný přes dvířka v přední stěně. Popelníková dvířka mají propust vzduchu pro roštový hořák. Kotel je izolován minerální vlnou a opláštěný lakov. plechem. V přední části je řídící panel, kde lze nastavit teplotu výstupní vody.

Účinnost kotle dosahuje nad 83 %, nominální výkon je 19 - 75 kW.

Základní palivo - černé uhlí
Granulace 5 - 25 mm
Teplota tavení popelu > 1150°C
Objem polétavých částí 28 - 40 %
Vlhkost < 15 %
Obsah drti < 5% (granulace menší než 4 mm)

Náhradní palivo

Dřevěná polena o vlhkosti do 15%, odpad – lepenka, papír a jiné.

Schéma kotle Eko Plus univerzální

Teplota výstupní vody 95°C, tlak 0,2 MPa. Požadovaný tah komínu 20-30 Pa.

Řada kotlů Eko Plus univerzální
Technické parametry 19 kW 25 kW 38 kW 50 kW
A šířka (mm) 500 515 615 615
G šířka se zásobníkem (mm) 1050 1050 1265 1265
B hloubka (mm) 850 850 955 955
C výška (mm) 1115 1250 1360 1560
Objem vody (dm³) 68 75 105 238
Hmotnost kotle (kg) 405 445 605 678

 

Ekologické kotle - menu

Palivo - černé uhlíPalivo - dřevoMožnost zásobníkuÚčinnost kotle nad 83 %Záruka 5 let

Rekuperace tepla